เก็บคะแนน 100 คะแนน แบ่งเป็นดังนี้

 1. งานชิ้นที่ 1  สร้างชุดเก้าอี้ หรือ โซฟา  หรือ ชุดม้านั่งพักผ่อน 20 คะแนน
 2. งานชิ้นที่ 2  สร้างผลิตภัณฑ์ประดับฝาผนัง หรือเพดาน โดยให้มีส่วนประกอบการขึ้นรูปทรงจากการใช้คำสั่ง follow me  จำนวน 20 คะแนน
 3. งานชิ้นที่ 3  สร้างผลิตภัณฑ์
 4. งานชิ้นที่ 4  สร้างบ้าน
 5. แบบทดสอบ 20 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

10 คะแนน

ดูผลงานโดยรวม ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นของตัวเอง แปลกแตกต่างจากเพื่อน

5  คะแนน

การสอบปฏิบัติ สามารถทำได้คล่อง ไม่สะดุด ใช้เครื่องมือได้ถูกต้องตามประเภทของงาน

5 คะแนน

ความรับผิดชอบ ความสนใจในงาน ความตั้งใจ

วิธีการใส่รูปภาพแทนตัวหนังสือในการสร้าง link

 1. <a href=”url ของคะแนนจาก google “> คะแนนนักเรียน</a>
 2. <a href=”http://www.facebook.com/anny.za3“>
  <img src=”http://kruanny.files.wordpress.com/2011/06/face1.jpg“>
  </a>

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s